Višňovské střípky duben 2000

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           4/ 2000

Višňovské střípky

Duben 2000

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.3.2000

  Přítomno 8 zastupitelů, 1 omluven

   Hosté: Miroslav Cihelka, Jelence

Průběh jednání:

 •    Klimatizace Bistro - byl vypracován projekt, který celkově řeší odsávání všech prostorů restaurace. OZ schválilo realizaci svépomocí 1. části projektu - tj. zabudování ventilátorů a části odsávajícího potrubí.

 • Výběrové řízení na budování ČOV a kanalizace proběhlo 24.3.2000 za účasti výběrové komise ve složení: J. Větrovský - předseda, J. Tomek, J. Rys, V. Sklenář, Ing. Miroslav Běhoun.

      Kriteria výběru:

 • odborná způsobilost firmy

 • délka záruční lhůty

 • lhůta dodávky

 • pokuta z nedodržení termínu

 • smluvní cena

Ze 40 nabídek nejlépe splnila výběrové kriteria firma ŠINDLER s.r.o. Komunardů 6, Praha 7, která nabídla smluvní cenu 18 566 385, - Kč včetně DPH.

 •       Bylo zjištěno, že na střeše bytů na zdravotním středisku dochází k průsaku dešťové vody přes plášť střechy do bytů. OZ schválilo provedení oprav střechy firmou Střechy ČR, s.r.o., z Březnice v částce 32 000, - Kč.

 •  

 • OZ souhlasí s opravami čekárny na křižovatce a ve Hlinovkách - realizaci fy. DIAMO SUL v částce 30 000,-Kč.

 •  

 • OZ souhlasí s opravou vnitřních omítek v ZŠ v době hlavních prázdnin.

 •  

 • OZ vyslechlo informaci firmy p. Cihelky z Jelenců o podnikatelském záměru na pozemku u kravína.

 •  

 • OZ souhlasí se vstupem obce do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram

 •  

 • OZ souhlasí s vyhlášením veřejné soutěže na stavební dozor pro stavbu ČOV a kanalizace.

 •  

 • OZ souhlasí se zprovozněním veřejného osvětlení u bytovek firmou Cihelka Jelence.

 •  

 • Žádost na zpevnění místní komunikace p.č. 327/25 na Holance OZ zamítlo s tím, že další investice jsou možné po kompletním dokončení všech zemních prací.

 •  

 • Oz souhlasí se zvýšením částek na neinvestiční náklady za děti z jiných obcí (Drásov, Ouběnice atd.) v základní škole.

 •  

 • OZ vyslechlo návrh p. starosty na řešení otázky nevyhovujících prostor úřadovny obecního úřadu - bude projednáno příště.

 •  

 • Starosta seznámil OZ s informací starosty Dubence, zastupujícího svazek obcí pro plynofikaci a postupu přípravných prací.


Slovo starosty: Vážení spoluobčané, s blížícím se dnem pálení čarodějnic Vás chci požádat: dohlédněte na své děti, aby nezanechávaly na poli zbytky z košťat a koulí. Byl jsem upozorněn vedením ZD v Dlouhé Lhotě, že dráty ze kterých jsou tyto fagule zhotoveny, ničí sklízecí stroje a v případě poškození strojů ZD nepovolí v příštím roce užívání pole k těmto účelům. Děkuji za pochopení.


 *** Střípky ***

   Na obecní úřad přišel tento dopis:

Vážený pane starosto, jsme mladá rodina s malými dětmi ve věku 3 roky a 8 měsíců. Náhle jsme se octli v těžké situaci, kdy nás zaměstnavatel vypovídá ze služebního bytu. Proto se na Vás obracíme s touto naléhavou žádostí. Moc Vás tímto prosíme o sdělení a pomoc, zda by ve Vaší obci nebylo možné získat pronájem bytu či nějakého bydlení např. u starších lidí, kterým bychom byli ochotni, kromě příspěvku na bydlení vypomáhat v domácnosti i na údržbě či opravách domku či na zahradě. Budeme Vám moc vděčni za jakoukoliv pomoc a informaci o případném bydlení. Prosím pomozte nám a hlavně naším dětem. Předem děkujeme za Vámi projevenou ochotu a pochopení.        Manželé Šindelářovi

( adresa na OÚ )


Dopis jsme zveřejnili a případnou reakci necháváme na Vás


 

Blahopřejeme .....

Jubilanti, kteří v květnu oslaví 60 a více let

13. května - pí. Vlasta Matějková čp. 39 - 78 let

24. května - pí. Anna Kočová čp. 9 - 65 let

28. května - pí. Helena Maříková čp. 125 - 71 let

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.