Višňovské střípky listopad 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           11/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Listopad 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 30.10.2001

Přítomni všichni zastupitelé. Hosté Ing. arch.Loskotová,

OZ projednalo:

 *** Střípky ***

Informace o poplatcích za svoz popelnic: zákon o odpadech, který by přinesl změny v platbě za svoz TKO, bude s největší pravděpodobností změněn, a tyto změny, o nichž nevíme, jakého budou rozsahu, by se projevily během roku. Z tohoto důvodu, po dohodě s firmou DOKAS Dobříš, se souhlasem všech obcí dobříšského regionu, bylo rozhodnuto systém svozu TKO pro rok 2002 neměnit.

Pro občany se změní výše poplatků za svoz TKO, a to o navýšení ceny svozu firmou DOKAS Dobříš (zdůvodněnou vyššími vstupy) a o výši příspěvku - slevy -poskytnutou z rozpočtu obce těm občanům, kteří mají trvalý pobyt v obci a kteří měli v loňském roce odvoz popelnice zaplacen.Sleva byla zastupiteli obce při schvalování rozpočtu odsouhlasena ve výši 10 % z ceny známky. Sleva se nevztahuje na zimní a letní svoz.
 

bez slevy

po slevě

Celoroční

1 290,-

1 160,-

1 x  za 14 dní

950,-

855,-

1 x  za měsíc

640,-

575,-

zimní

870,-

870,-

letní

620,-

620,-

Termíny odvozu popelnic v roce 2002

1 x za 14 dní - středa sudý týden

1 x za měsíc - středa 9.1 - 6.2 - 6.3 - 3.4 - 1.5 - 12.6 - 10.7 - 7.8 - 7.8 - 4.9 - 9.10 - 6.11 - 4.12.

  Poplatky za popelnice se budou vybírat:každé pondělí od 8.00 do 15.00 hodin a od 18.00 do 20.00 hodin. každou středu od 8.00 do 15.00 hodin.na obecním úřadu

 

v termínu od 26. listopadu do 12. prosince včetně .     pozdější platby budou možné pouze na firmě DOKAS Dobříš a bez slevy