Višňovské střípky

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           11/ 1999

Višňovské střípky

Listopad 1999

 Průběh řádného zasedání OZ dne 26.10.1999

 Účast osmi zastupitelů, jeden omluven.

  Průběh:

  • chodník u školy dokončí pracovníci OÚ
  • informaci starosty ohledně přepracování projektové dokumentace na ČOV a nesouhlasí s úhradou částky za úpravy projektové dokumentace. Doporučuje dále s firmou V.I.S. Praha jednat.
  • elektrifikaci ČOV - proplácení jističe 25 A, a doporučuje zaplacení odložit.
  • nabídky čtyř pojišťoven na pojištění majetku obce na rok 2000 a hlasováním vybralo Českou pojišťovnu, a.s. OZ navrhuje dojednat smluvně zkrácení výpovědní lhůty smlouvy na jeden měsíc - dříve tři.
  • OZ nesouhlasí se zařazením propagačních materiálů obce do nástěnného kalendáře středočeského regionu.
  • žádost p. Vopičky o změnu materiálu pro zpevnění vjezdu do garáží přes obecní pozemek. Souhlasí s výměnou zatravňovacích dlaždic VEGA za zámkovou dlažbu ve štěrkovém loži.
  • poražení stromů ( probírka ) v okolí Budského potoka a Kocáby po předběžném projednání se správcem toku.
  • informaci o připravované integraci mateřské a základní školy pod jedno ředitelství od 1.1.2000
  • informace p. Šimonovského z jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterého se zúčastnil.
  • stížnost na zápach okolo spalovny firmy IDOS Praha v objektu bývalé šachty č.19. Starosta do příštího jednání OZ stížnost prošetří.

 Blahopřejeme

Jubilanti, kteří v prosinci oslaví 60 a více let:

Hnidová Marie, čp. 187

Marhoulová Marie, čp. 37

Šimonovský František, čp.84

Vondruška Stanislav, čp.47

Čejková Josefa, čp.42

Háchová Kristina, čp.31

Všem přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let