Višňovské střípky říjen 2001

Zpravodaj Obecního úřadu ve Višňové                                                           9-10/ 2001

 www.visnovske.nazory.cz

Višňovské střípky

Září - Říjen 2001

 Průběh řádného zasedání OZ dne 28.8.2001

Přítomni všichni zastupitelé. Hosté: p. Lukšanová 

OZ projednalo:

  Průběh řádného zasedání OZ dne 25.9.2001

Přítomní všichni zastupitelé. Hosté: Mgr. Palánová 

OZ projednalo:

 *** Střípky ***

Stavba vodovodu se blíží k závěru a snahou obecního zastupitelstva je, uvést jej do provozu hned kolaudaci. Komplikace se zprovozněním by mohly nastat tím, že některé domácnosti nemají připraveno vše tak, aby mohl být osazen vodoměr. Žádám proto ty vlastníky nemovitosti, kteří mají přivedenou přípojku a nemají osazen držák vodoměru, aby se snažili tak učinit v nejbližší době. V týdnu od 15. do 20. října dodá provozovatel první vodoměry a firma Novadus je osadí. V případě, že tak nebude moci vinou majitele objektu učinit v době provádění stavby, bude si vlastník nemovitosti osazení hradit sám,včetně dopravy pracovníků...........starosta 

Schválený územní plán obce Višňová je platný do roku 2005.Upozorňujeme občany, aby již s předstihem navrhovali předpokládané změny územního plánu (stavby rodinných domů, změny charakteru pozemku, atd.) Územní plán je k dispozici na OÚ.

V návaznosti na platnost vyhlášky o veřejných prostranstvích upozorňujeme občany, aby přišli na OÚ zaplatit poplatky nebo veřejná prostranství uklidili, aby nemuseli být postiženi pokutami.