Višňovský rozpočet 2000
Višňová okres Příbram

Plánovaný rozpočet obce na rok 2000.

 Příjmy

Kč.

Finanční zůstatek z roku 1999

6 194 280,-

Daně z příjmů

1 700 000,-

Správní poplatky

5 000,-

Poplatky za vypouštění škodlivin

3 000,-

Poplatky ze psů

5 000,-

Poplatky za užívání veř. prostranství

1 000,-

Daně z nemovitostí

220 000,-

Státní dotace

187 220,-

Bistro + kadeřnictví

113 500,-

Vyvážení jímek

15 000,-

Poplatky za MŠ

25 000,-

Poplatky za stravování

230 000,-

Poplatky za školní družinu

10 000,-

Pronájem zdravotního střediska

40 000,-

Pronájmy bytů

110 000,-

Pohřebnictví

10 000,-

Komunální služby

5 000,-

Činnost místní správy

118 000,-

Příjmy z úroků

230 000,-

Ostatní

16 000,-

Celkem:

9 238 000,-

   

Výdaje

Kč.

Bistro + kadeřnictví

15 000,-

Opravy komunikací

230 000,-

Příspěvek na autobusové spoje

133 000,-

Pitná voda ( vodovod )

1 300 000,-

ČOV a kanalizace

3 600 000,-

Mateřská škola

185 000,-

Základní škola

266 000,-

Školní družina

10 000,-

Školné za děti v jiných ZŠ

90 000,-

Knihovnictví

5 000,-

Kultura

22 000,-

Tělovýchova

40 000,-

Provoz kotelny a zdravotního střediska

370 000,-

Bytové hospodářství

10 000,-

Veřejné osvětlení

55 000,-

Pohřebnictví

2 000,-

Plynofikace

1 200 000,-

Nakládání z odpady

45 000,-

Vzhled obce

40 000,-

Příspěvky důchodcům

20 000,-

Požární ochrana

90 000,-

Povinné pojistné

350 000,-

Činnost místní správy

580 000,-

Koupě pozemků

300 000,-

Celkem:

9 238 000,-Kč

 Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. Podrobně rozpracování je k dispozici na obecním úřadě.