Viovsk rozpoet 1996
Viov okres Pbram

Rozpoet roku 1996.

Kapitola

Popis

Rozpoet

erpn

702 12 02 Vodn hospodstv

60 000, - K

46 200.00, - K

702 47 03 Ochrana Prody

3 000, - K

0.00, - K

702 47 06 Fekl, skldka TDO

207 000, - K

154 653.80, - K

710 15 16 Vstavba a opravy komunikac

50 000, - K

0.00, - K

714 40 01 Matesk kola

330 000, - K

297 295.40, - K

714 40 02 Zkladn kola

388 000, - K

1 525 824.92, - K

714 40 08 koln jdelna

217 000, - K

257 718.78, - K

715 43 02 Zdravotnictv

90 000, - K

61 647.00, - K

716 42 12 Knihovna

10 000, - K

5 091.10, - K

716 42 29 SPOZ

2 000, - K

4 920.00, - K

719 33 01 Hasii

0, - K

15 654.36, - K

719 33 02 Obrana a ochrana

0, - K

446.00, - K

719 61 01 Zastupitelstvo O

100 000, - K

94 515.00, - K

719 61 02 Sprva obecnho adu

686 000, - K

721 763.61, - K

728 44 23 Pe o star obany

18 000, - K

18 000.00, - K

739 41 04 Sportovn zazen

52 000, - K

33 600.00, - K

739 45 20 Bytov hospodstv

15 000, - K

6 265.20, - K

739 46 03 Veejn osvtlen

158 000, - K

66 089.50, - K

739 46 04 Pohebnictv

9 000, - K

7 414.00, - K

739 47 04 Mstn zele

8 000, - K

0.00, - K

739 47 05 Zimn drba

5 000, - K

3 423.00, - K

740 45 06 Investin vstavba

150 000, - K

0.00, - K

741 71 27 Neinv. nkl. na kolstv

0, - K

50 940.00, - K

741 77 77 Veobec. pokl. sprva

3 435 000, - K

0.00, - K

741 79 09 Pspvky rozp. organizacm

33 000, - K

29 769.03, - K

  Celkem

6 026 000, - K

6 990 331.98, - K

Vypracovala Luknov 30.ledna 1996

 Celkov pjmy obce k 31.12.1995

 Kapitola

Popis

Rozpoet

erpn

702 47 06 Odstraovn komun. Odpad

15 000, - K

14 514.40, - K

714 40 01 Poplatky M

24 000, - K

30 900.00, - K

714 40 02 Poplatky D

14 000, - K

14 360.00, - K

714 40 08 koln stravovn

160 000, - K

197 541.80, - K

739 45 20 Bytov hospodstv

35 000, - K

43 241.50, - K

739 46 04 Pohebnictv

5 000, - K

4 880.00, - K

739 46 09 Trby obce( mandl, koprka)

0, - K

4 127.50, - K

741 49 01 Da z pijmu ze zv. in.

950 000, - K

1 082 526.00, - K

741 49 01 Da y pjmu fzy. osob

1 050 000, - K

1 554 977.00, - K

741 49 01 Vnos dan z nemovitost

160 000, - K

241 122.00, - K

741 49 01 Sprvn poplatky

40 000, - K

63 340.00, - K

741 49 01 Dan a poplatky z min. obdob

0, - K

39 263.00, - K

741 71 01 Dotace ze sttnho rozpotu

146 300, - K

146 300.00, - K

741 72 01 Pevod zstatku

3 421 700, - K

3 421 857.30, - K

741 79 01 Trby obce z prodeje

0, - K

4 100.00, - K

741 79 01 roky

0, - K

101 057.98, - K

741 79 01 Nahodil pjmy

0, - K

1 141.20, - K

741 79 01 Poplatky ze ps

5 000, - K

5 850.00, - K

741 79 01 Poplatky ze vstupnho

0, - K

2 392.30, - K

741 79 01 Trby z dobv. prostoru

0, - K

16 840.00, - K

  Celkem

6 026 000, - K

6 990 331.98, - K

Vypracovala Luknov 30. ledna 1996