www.visnovske.nazory.cz

Tak běžel život u naší vesnici v přítomnosti sovětských hrdinů ve shodě a přátelství, které se mezi námi zpečetilo. Dne 12. června nastalo loučení s příslušníky Rudé armády. Loučení bylo opravdu dojemné a slzy se objevily na tvářích mnoha občanů, děti i rudoarmějců. Vojáci osvoboditelé odjeli a bylo pusto a smutno na vsi a všem se nám po nich stýskalo. Zůstali zde jen tři příslušnici Rudé armády na hřbitově. Major Petr Ivanovič Smirnov, kapitán Vasilij Nykotovič a vojín Ivan Jimkotov.

 

Původní požární zbrojnice z r. 1891, přestavěná ve třicátých letech

Ostatky těchto tří rudoarmějců byly r. 1960 přeneseny k pomníku, který stojí na návsi před kostelem. Tento pomník,, který navrhl a vypracoval Bohumil Králíček čp. 13, byl odbalen zásluhou místní organizace KSČ 16. května 1948. Osvobození přineslo i velký rozmach společenského života v obci. Dne 22. července 1945 se konala ustavující schůze KSČ za účasti 50 členů. Krátce předtím 25. června proběhla ustavující schůze jednotné mládežnické organizace KSČM 

1),    5. srpna byla založena místní organizace SČSP.Jak pevné místo měly v obci pokrokové síly, ukázaly volby r. 1946, při nichž dostala KSČ téměř 49 % všech odevzdaných hlasů. A příštího roku byla do Višňové zavedena elektřina, rozsvítila se první světla rázem zmizela další pouta se starou, prastarou minulostí 

2),  Dnes SSM s 25 členy, kteří se aktivně podílejí na kulturním životě i při výstavbě obce. Např. u letech 1965 - 1966 přestavěli svazáci , s požárníky za podpory MNV dřívější pastoušku (čp. 44) na klub mladých, u letech 1972 -1973 odpracovali přes 2.150 brigádnických hodin na výstavbě zdravotního střediska

 

Nová budova pro MNV a požární zbrojnici čp. 142, dokončená roku 1971.